آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی

.............

آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی شرکت کرمانشاه دانه مدلل با پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی کشور آلمان قادر به جداسازی، شناسایی و بررسی کمی و کیفی اجزای محصولات و مواد اولیه خوراک دام و طیور می باشد.

 

...ترکیبات قابل اندازه گیری

- اوره آز

- اکسیژن

- قلیائیت کل و ساده

- سختی کل

- سختی دائم

- سختی موقت

- سولفات

- سولفیت

- PH

- نمک

- Particle Size

- پراکسید

- قند کل

- نشاسته

- TDS

- Conductivity

- پروتئین

- چربی

- رطوبت

- خاکستر کل

- خاکستر نامحلول در اسید

- فیبر خام

- NDF

- ADF

- لیگنین - همی سلولز

- کلسیم

- فسفر

- سدیم

- پتاسیم

- TVN

- کلرید

- درصد اوره