آزمایشگاه میکروبیولوژی

..........................

آزمایشگاه میکروبیولوژی کرمانشاه دانه مدلل با کلیه تجهیزات پیشرفته و متخصصین مجرب در این زمینه، امکان آزمایش و تشخیص طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها را در انواع خوراک دام و طیور و همچنین کلیه مواد اولیه مصرفی در این صنعت را دارا می باشد و میتواند سلامت محصولات خودرا با اطمینان خاطر تضمین نماید.

 

آزمایشات این واحد شامل:

- شناسایی و شمارش کپک و مخمر، اشرشیاکلی، سالمونلا، توتال کانت، استافیلوکوکوس های کوآگولاز مثبت، سودوموناس ها

 

نمونه های مورد آزمایش:

- انواع خوراک دام و طیور

- انواع کنسانتره های دامی و طیوری

- علوفه خشبی

- انواع مکمل های دام و طیور

- مواد اولیه پروتئینی با منشا گیاهی ( غلات، سبوس ها، نشاسته و ...)

- مواد اولیه با منشا پروتئین حیوانی

- آب آشامیدنی و ...