پسدان

ردیف

نام مواد

واحد

مقدار

ردیف

نام مواد

واحد

مقدار

1

پروتئین خام

%

16-17

10

متیونین

%

حداقل 0.38

2

چربی خام

%

حداقل 3

11

متیونین + سیستئین

%

حداقل 0.79

3

فیبر خام

%

حداکثر 4

12

ترئونین

%

حداقل 0.68

4

کلسیم

%

0.65-0.75

13

ویتامین A

IU/KG

حداقل 8000

5

فسفر کل

%

0.4-0.5

14

ویتامین E

IU/KG

حداقل 50

6

کلرید

%

0.13-0.23

15

ویتامین D3

IU/KG

حداقل 3800

7

سدیم

%

0.16-0.23

16

ویتامین B1

Mg/kg

حداقل 2

8

پتاسیم

%

0.4-0.9

17

ویتامین B2

Mg/kg

حداقل 5

9

لیزین

%

حداقل 0.95

18

ویتامین B6

Mg/kg

حداقل 2

راهنمای مصرف :

مصرف این دان از 38 روزگی تا کشتار و به میزان تقریبی 1300 گرم به ازای هر قطعه توصیه می شود. در پایان دوره میانگین وزن گله بین 5/2 الی 6/2 کیلوگرم می باشد.

شرایط نگهداری :

در انبار سرپوشیده به دور از نور مستقیم آفتاب و به دور از شرایط انجماد  نگهداری شود. از نگهداری در مکانهای مرطوب و بدون تهویه مناسب جداً خودداری و در زمان نگهداری حتماً از پالت استفاده شود.

موارد احتیاط :

از آنجایی که توجه به روند رشد و میانگین وزن هفتگی گله در هنگام تغییر هر یک از مراحل دان امری ضروریست، گروه علمی این شرکت به پرورش دهندگان محترم توصیه مینماید که اهداف وزنی مطرح شده تنها در صورت رعایت جمیع استانداردهای پرورشی نظیر مدیریت دانخوری و آبخوریها، بستر مطلوب ، تأمین دما و تهویه مناسب، در فصل مناسب حفظ سلامت گله و عدم وجود بیماریها، حاصل میگردند.

R این دان عاری از هرگونه داروی آنتی بیوتیک و کوکسیدیواستات می باشد و حاوی آنزیم فیتاز (منشاء باکتریایی ) است که در جهت هضم و جذب بهترفیتاتهای موجود در مواد اولیه موثر خواهد بود، که توصیه می گردد حدود پنج روز قبل از کشتار طبق برنامه ریزی مدیریتی مصرف گردد