پیشدان (پلت / کرامبل )

ردیف

نام مواد

واحد

مقدار

ردیف

نام مواد

واحد

مقدار

1

پروتئین خام

%

19-20

10

متیونین

%

حداقل 0.46

2

چربی خام

%

حداقل 3.15

11

متیونین + سیستئین

%

حداقل 0.93

3

فیبر خام

%

حداکثر 4

12

ترئونین

%

حداقل 0.83

4

کلسیم

%

0.8-1

13

ویتامین A

IU/KG

حداقل 8000

5

فسفر کل

%

0.5-0.6

14

ویتامین E

IU/KG

حداقل 60

6

کلرید

%

0.13-0.23

15

ویتامین D3

IU/KG

حداقل 4200

7

سدیم

%

0.16-0.23

16

ویتامین B1

Mg/kg

حداقل 2.2

8

پتاسیم

%

0.4-0.9

17

ویتامین B2

Mg/kg

حداقل 6.3

9

لیزین

%

حداقل 1.14

18

ویتامین B6

Mg/kg

حداقل 3

راهنمای مصرف :

مصرف این دان از 11-19 روزگی و به میزان تقریبی 650 گرم به ازای هر قطعه توصیه می شود. پس از رسیدن گله به وزن 750 گرم نسبت به تعویض پیشدان و شروع میاندان اقدام گردد.

شرایط نگهداری :

در انبار سرپوشیده به دور از نور مستقیم آفتاب و به دور از شرایط انجماد  نگهداری شود. از نگهداری در مکانهای مرطوب و بدون تهویه مناسب جداً خودداری و در زمان نگهداری حتماً از پالت استفاده شود.

موارد احتیاط :

از آنجایی که توجه به روند رشد و میانگین وزن هفتگی گله در هنگام تغییر هر یک از مراحل دان امری ضروریست، گروه علمی این شرکت به پرورش دهندگان محترم توصیه مینماید که اهداف وزنی مطرح شده تنها در صورت رعایت جمیع استانداردهای پرورشی نظیر مدیریت دانخوری و آبخوریها، بستر مطلوب ، تأمین دما و تهویه مناسب، در فصل مناسب حفظ سلامت گله و عدم وجود بیماریها، حاصل میگردند.

R این محصول حاوی کوکسیدیواستات می باشد که انواع آن بصورت کد، مشخص گردیده لذا جهت مصرف هر نوع آنتی بیوتیک و سایر داروها با دامپزشک مجرب یا بخش مشاوره گروه هماهنگی گردد.قابل توجه است که این محصول حاوی آنزیم فیتاز (منشاء باکتریایی ) است که در جهت هضم و جذب بهتر فیتات های موجود در مواد اولیه موثر خواهد بود. این خوراک با توجه به تراکم، از تعادل متناسبی از انواع اسیدآمینه و مواد مغذی برخوردار است، لذا توصیه می گردد از افزودن مواد مغذی، مکملها، چربیها و دیگر نهادها جداً خودداری شود و در صورت تمایل حتماً با بخش مشاوره شرکت تماس حاصل گردد.