مکمل درمانی دام

......................

.

.

.

.

.

.

مکمل درمانی دام

شکل فیزیکی : پودری

راهنمای مصرف : 20 کیلوگرم در هر تن کنسانتره

مورد مصرف : دام بزرگ و کوچک

دوره مصرف : در تمام مراحل پرورش و تولید دام از زمان تولد در گوساله ها تا زمان تولید شیر در گاو بالغ

 همچنین در صورت نیاز میتوانید با متخصص تغذیه یا بخش خدمات پس از فروش شرکت کرمانشاه دانه مشورت نمایید.

 

آنالیز: