مکمل معدنی نیم درصد طیور مادر

..................

مکمل معدنی نیم درصد طیور مادر

شکل فیزیکی : پودری

راهنمای مصرف : نیم درصد جیره طیور مصرف شود.

مورد مصرف : طیور مادر

دوره مصرف : از ابتدا تا انتهای دوره. همچنین در صورت نیاز میتوانید با متخصص تغذیه یا بخش خدمات پس از فروش شرکت کرمانشاه دانه مشورت نمایید.


آنالیز: