مکمل نیم درصد ویتامینه طیور تخمگذار

................

مکمل نیم درصد ویتامینه طیور تخمگذار

راهنمای مصرف : نیم درصد جیره مصرفی طیور تخمگذار

مورد مصرف : طیور تخمگذار

دوره مصرف : از ابتدا تا انتهای دوره. همچنین در صورت نیاز میتوانید با متخصص تغذیه یا بخش خدمات پس از فروش شرکت کرمانشاه دانه مشورت نمایید.

 

آنالیز: