محصولات دامی

در محصولات شرکت کرمانشاه دانه (مدلل) جهت تامین انرژی و پروتئین مورد نیاز برای دام، با استفاده از مواد اولیه فرآوری شده (غلطک زنی، کاندیشنینگ،اکسپندینگ،پلتینگ) با قابلیت هضم بالا و تامین عناصر معدنی و ویتامین های مورد نیاز برای کل دوره پرورش دراختیار تمام گله های دامداری قرار می گیرند.

 

استارتر پلاس گوساله

کنسانتره گاو کم شیر

کنسانتره گاو پرشیر

کنسانتره گوساله پرواری

کنسانتره گوسفند و بز پرواری

کنسانتره گوسفند و بز شیرده

استارترپلاس بره و بزغاله شیرخوار

کنسانتره گوسفند و بز داشتی

کنسانتره گوسفند بومی

کنسانتره گاو بومی

علوفه خشبی غنی شده